Cinsellik Genel

Cinsellik Ve Cinsel Fanteziler

Yaşamın sağlıklı, doğal, eğlenceli ve keyifli bir boyutu olan cinsellik yaşam boyu devam eder. Diğer canlılar yalnızca üreme amaçlı cinsel davranışlar sergilerken, insanlar üreme davranışının yanı sıra haz almaya yönelik cinsel davranışlar sergilerler. Tüm insanlara özgü olan ve her bireyin yaşamındaki yeri farklı olan cinsellik, toplumsal değerlerle birlikte, insanların duyguları, düşünceleri, tutumları, davranışları ve inanışları ile birlikte şekillenir.

Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı şöyle tanımlamıştır;

‘’Cinsellik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için ya da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklı halidir’’.

Çağdaş cinsellik anlayışında, cinsel davranışların ve farklı cinsel yaklaşımların ruhsal ve bedensel açıdan zarar vermemesi, aşağılayıcı, zorlayıcı, suçlayıcı olmaması ve her iki partnerin de isteği ve özgür iradesiyle gerçekleşmesi çok önemlidir. Mutlu, keyifli ve doyurucu bir cinsel yaşama ulaşmada, bireyler farklı cinsel yaklaşımlar gösterebilirler. Gerek farklı cinsel yönelimler açısından gerekse cinsel davranışların ifade şekli açısından bireyler özgürdür, suçlanmamalı ve yargılanmamalıdır. Kadınlığın ve erkekliğin onaylanması anlamına da gelen ve insana sevilmeye değer olduğu duygusunu yaşatan cinselliğin sevgi, saygı, bağlılık, güven, doğruluk ve paylaşım temeli üzerinde gelişmesi doyurucu bir cinsel yaşam için önemlidir.

Birey ve toplum sağlığı açısından böylesine önemli, keyifli, eğlenceli, empatiyi arttıran, partnerleri yakınlaştıran ve yaşama anlam katan bir alanın toplum yaşamında çelişkilerle dolu oluşu düşündürücüdür. Sağlıklı bir yaşam için bilimsel kaynaklara dayalı, doğru ve gerçeği yansıtan cinsel eğitim ve bilgilendirmeye gereksinim varken, cinselliğin konuşulması çoğu zaman; ayıp, yasak ya da günah olarak değerlendirilmekte, cinsel sağlık gelişiminin önüne set çekilmektedir. Konuşulmasının dahi utanılacak bir durum olduğu anlayışıyla aşağılanan cinsellik en çok merak edilen, bir o kadar da doğru bilinen yanlışların yani cinsel mitlerin sıklıkla dillendirildiği bir alandır. Yaptığım cinsel terapilerde en sıklıkla dikkatimi çeken cinsel mitlerden, yani hurafelerden biri ilk cinsel ilişkide kanama olması gerektiğinin söylenmesidir. Oysa gerçekte, eğer doğuştan bir kızlık zarı anomalisi yoksa, erkeğin partnerine aşkla, sevgiyle, uygun dokunuşlarla yaklaşım gösterip, telaşlı, aceleci ve bencil olmadan ilişkiye hazırladığında ne ilk gecede ne de sonraki gecelerde kızlık zarı kanamamakta, yalnızca esneyip genişlemektedir.

Bilimsel verilere dayalı yeterli bir cinsel eğitim olmadığında, cinselliğin konuşulmasının utanılacak bir durum olduğu vurgulandığında, cinsel mitlerle bilgi kirliliği baskın olduğunda, ekonomik güvenceler yetersiz olduğunda ve ekonomik sistemin neredeyse yaşamın bütün alanlarındaki ürünlerin pazarlanmasında kadın bedeni cinsel bir meta olarak kullanıldığında, bunların doğal sonucu olarak, ortaya çıkan en önemli toplumsal sorunlardan biri cinsel işlev bozukluklarıdır.

Cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen sorunlardan biri cinsel isteksizliktir. Hem genel anlamda cinsel işlev bozukluklarının hem de özel anlamda cinsel isteksizlik sorunun aşılmasında pek çok etkenin yanı sıra cinsel fantezilerin özel bir yeri vardır.

Cinsel fanteziler sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın önemli göstergelerinden biridir. Yapılan bilimsel araştırmalar bu görüşü desteklemekte, cinsel fantezilerin olmadığı bir cinsel yaşam monoton ve sıkıcı olmaktadır. Cinsel fantezilerin cinsel yaşama katkıları önemsenmeli ve bununla ilgili tabular aşılmalıdır.

Cinsel fanteziler cinsel yaşama renklilik katarak, cinsel isteği ve cinsel duyarlılığı arttırarak cinsel hazza katkı sağlarlar. İnsanın en doğal ve özgürlük alanı olan yaşama dair hayalleri onu mutlu ederken, cinsel fanteziler de cinsel yaşamı zenginleştirerek doyumlu bir cinsel yaşamı desteklerler. Hayal dünyası ve cinsel fanteziler, içeriği ya da sınırları ile bireyin özgürlük alanıdır. Bu alanda ayıp, yasak, günah ve utanma kavramlarının yeri yoktur, suç ve ceza da yoktur. Ataerkil ve erkekçi bakış açısıyla kadın cinselliğinin bastırıldığı ve aşağılandığı toplumlarda, empoze edilen, dayatılan ve doğru diye algılatılan yanlış yaklaşımlar sonucunda, kadının en doğal hakkı olan cinsel davranışlarını sahiplenmesi bir yana, fantezilerinde bile suçluluk duymakta ve kendini düşünce suçuyla yargılamaktadır. Genel anlamda hayallerin ya da özelde cinsel fantezilerin içeriği ya da sınırları ne olursa olsun kimseye zararları yoktur. Cinsel partneri aldatmak ve cinsel partnere ihanet etmek anlamına gelmez, yaşanmaları ya da uygulanmaları da gerekmez. Cinsel fanteziler kişiye özeldir, cinsel partneriyle paylaşması gerekmez, düşündüğü cinsel fantezileri de, cinsel partnerin en azından rahatsız olmaması koşuluyla, paylaşmakta özgürdür. Cinsel fanteziler mutlu, keyifli, eğlenceli ve doyurucu bir cinsel yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Doktor hakkında

Op. Dr. Can Pahalı

Op. Dr. Can Pahalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Cinsel Terapi Enstitüsü’nde (CİSED) cinsel terapi eğitimini tamamladı. Hipnoterapi eğitimi aldı. İskenderun’daki muayenehanesinde jinekolojik hastalıklarlarla birlikte başta vajinismus olmak üzere cinsel sorunlarla ilgili hastaları da tedavi etmektedir.

Bir yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.